ตัวอย่างการสอนของ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร KCT Academy หลักสูตร Agility and Innovation ให้กับบริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย) จำกัด

Please follow and like us:
SHARE