อ. ดร. รวิภาศ กล่ำทวี แนะนำหลักสูตร Negotiating with Governments Foreigner with Sucess การเจรจากับลูกค้าภาครัฐ และการเจรจากับลูกค้าต่างประเทศ

Please follow and like us:
SHARE