บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด (TIPS) ผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์เอกชนรายใหญ่ ในท่าเรือแหลมฉบัง นำบุคลากรระดับผู้บริหาร เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำเชิงบวกด้วยทักษะการโค้ชและพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring for Positive Leader)” จากสถาบัน KCT Academy โดยมี อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย โค้ชพัฒนาศักยภาพมืออาชีพ วิทยากรประจำหลักสูตร เป็นผู้ดำเนินการอบรม ณ ห้องประชุม ที ไอ พี เอส  แหลมฉบัง ชลบุรี

Please follow and like us:
SHARE