Software Park จับมือ KCT Academy พัฒนาหลักสูตร

ดร.ภัทราวดี พลอยกิติกูล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย Software Park
ประชุมร่วมกับ KCT Academy โดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการKCT Academy ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการKCT Academy และคณะ เพื่อร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสำหรับบุคลากรด้าน IT และกลุ่ม Software Developer
เมื่อเร็วๆนี้ ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

#SoftwarePark
#เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย
#สวทช
#KCTacademy
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE