Knowledge Castle จับมือ ศอบต. ยกระดับเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ Citty of Commerce

ทีมผู้บริหาร Knowledge Castle Training Academy สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย โดยไกรกิติ ทิพกนก(ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการบริษัท และนาฎติยา โสมาเกตุ(ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” การพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ สู่ความเป็นเลิศแห่งเมืองเศรษฐกิจ City of Commerce

โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์(ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และประธานสถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา และกฤษฏ์ ฉันทจิรพร(ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์อบรมคุณวุฒิวิชาชีพสากล เอส ซี เอ็ม และกรรมการอิสระของบริษัทมหาชน ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ และนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมปาร์ควิวยะลา จังหวัดยะลา

Please follow and like us:
SHARE