นอกเหนือจากหลักสูตรที่มุ่งในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร สถาบัน KCT Academy ยังมีหลักสูตรในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน  โดยบริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด  บริษัทผู้นำด้านการผลิตถุงมือแพทย์ และถุงยางอนามัย นำทีมพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร  “เทคนิคการทำมาตรฐาน และการตรวจประเมิน 5 ส.”  ดำเนินการอบรมโดย อาจารย์บุญเริญ ชัยเพ็ชร  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถาบัน KCT Academy  นำความรู้ด้านการสร้างมาตรฐาน 5ส ถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงแนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไข และรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทำงานให้ดีขึ้น   ณ สำนักงาน บริษัท ชัวร์เท็กซ์ สุราษฏร์ธานี

Please follow and like us:
SHARE