บริษัท โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ประเทศไทย) จำกัด โดย คุณเอ-อริชัย อรัญนารถ ผู้จัดการทั่วไป ให้ความเชื่อมั่น Knowledge Castle Training Academy หรือ KCTA สถาบันฝึกอบรมการบริหารจัดการชั้นนำของเมืองไทย จัดหลักสูตร “การเจรจาต่อรองแบบ 3 สำเร็จ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อ.กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์ มาฝึกอบรมให้กับพนักงานของบริษัท

“การเจรจาต่อรองแบบ 3 สำเร็จ”  เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการเจรจาต่อรองรูปแบบใหม่แบบ Triple Win หรือ  Win Win Win ที่เป็นพัฒนาการการเจรจาต่อรองขึ้นจาก หลักสูตร Win Win ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในหมู่นักเจรจาต่อรอง

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ขณะเดียวกันก็รักษาสัมพันธภาพกับ Supplier เพื่อสร้าง Competitive Advantage เหนือคู่แข่ง

นอกจากนี้ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้ถึงระดับ Tactics ของการเจรจาต่อรอง ทั้งในฐานะทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจาก Workshop และบทบาทสมมติ พร้อมภาพยนต์ประกอบเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งประกอบการฝึกหัดอีกด้วย

Please follow and like us:
SHARE