ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสำหรับองค์กรธุรกิจในยุคใหม่ ซึ่งบุคลากรขององค์กรสมัยใหม่ต้องเข้าใจแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจัดการปัญหาอย่างทันท่วงที

สถาบัน KCT Academy  จึงได้จัดหลักสูตร “Creative Problem Solving ทักษะการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์” อบรมให้กับพนักงานทุกฝ่ายจาก บริษัท คอนโทรล ดาต้า(ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี บริษัทผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรรายใหญ่ในเมืองไทย สร้างทักษะในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปลี่ยนปัญหาให้เป็นนวัตกรรมที่จะสร้างความสำเร็จให้กับองค์กร

โดยมี อ.ไกรกิติ ทิพกนก วิทยากรจากสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้อง Learning อาคาร CDG House ถนนพระราม3

Please follow and like us:
SHARE