บริษัท เอ เอ็ม เอ โลจิสติกส์ จำกัด (AMAL) ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเหลว ประเภท น้ำมันเชื้อเพลิง ไบโอดีเซล และน้ำมันพืช โดยใช้รถบรรทุก (Tank Truck)  ในเครือ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด(มหาชน) เติมทักษะด้านกลยุทธ์ให้กับพนักงาน  ด้วยหลักสูตร  “Strategic Plan & Budgeting Strategy การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การวางแผนกลยุทธ์ และการวางแผนงบประมาณ”  จากสถาบัน KCT Academy

โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม    ณ โรงแรมพาโซ่@รัชดา 12   รัชดาภิเษก

Please follow and like us:
SHARE