แม้จะเป็นบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันชั้นนำของประเทศ แต่การเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น และต้องเป็นความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดกับการทำหน้าที่ในบทบาทศูนย์กลางแห่งปัญญาและนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงนำคณะอาจารย์ และบุคลากรทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยฯ  เข้าอบรมหลักสูตร การคิดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างนวัตกรรมองค์กร ( Systematic Innovative Thinking) จากสถาบัน KCT Academy

โดยผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy  อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ทำหน้าที่เป็นวิทยากรการอบรม ถ่ายทอดความรู้ด้านความคิด พร้อมกิจกรรมเวิร์คช้อปที่นอกจากสร้างความรู้ แล้วยังสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนานให้กับผู้เข้าอบรม   ณ ห้องขุมทรัพย์แห่งปัญญา สำนักงานทะเบียนนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี

 

Please follow and like us:
SHARE