การเป็นผู้นำในการแข่งขัน ไม่ได้หมายความว่า คุณจะสามารถหยุดพัก  เช่นเดียวกันกับการเป็นผู้นำในธุรกิจ ก็ไม่ได้ให้คุณมีช่วงเวลาที่จะหยุดพัฒนา  ดังเช่น  UACJ(Thailand) บริษัทผู้จำหน่ายแผ่นอลูมิเนียมรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก  ก็มีการวางแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทอยู่อย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ได้มอบหมายให้สถาบัน KCT Academy จัดหลักสูตร “Modern Manager”  ดำเนินการสอนโดย อ.ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy และ ดร.พิษณุนาท ศรีทะวงศ์ วิทยากรจากสถาบัน  อบรมให้กับพนักงานระดับผู้จัดการ  เรียนรู้ถึงหลักการในการสร้างและขับเคลื่อนทีมงาน  วิธีการจูงใจทีมงาน  พร้อมทำกิจกรรม Workshop ให้เห็นถึงบทบาท หน้าที่ ภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบของผู้จัดการในยุคใหม่

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ UACJ(Thailand) ระยอง

Please follow and like us:
SHARE