อีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่สถาบัน KCT Academy มุ่งมั่น คือการนำความรู้ช่วยยกระดับให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายใหม่  ให้สามารถนำธุรกิจของตนเดินหน้าได้อย่างมั่นคง  ล่าสุดได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม  โดยคุณนิรามัย ศิริศรีสุดากุล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1  นำหลักสูตร หลักสูตร Business Model Canvas (BMC)  เข้าร่วมอบรมในโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ฝึกอบรมการเขียนโมเดลธุรกิจและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการใหม่     ให้กับผู้ประกอบการ 30 ธุรกิจ ในจังหวัดเชียงใหม่

โดยสถาบัน ได้มอบหมายให้ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก   และ ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  2 วิทยากรระดับผู้บริหารของสถาบัน เดินทางไปให้ความรู้อย่างเต็มที่  ณ โรงแรมแบมบุรี จังหวัดเชียงใหม่

Please follow and like us:
SHARE