บุคลากรที่ดี เป็นที่ต้องการของทุกองค์กร แต่การจะเสาะหาคนเก่งที่เหมาะสมกับองค์กรให้ได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย CMC Biotech และ Thai GL Group  กลุ่มบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาบุคลากรคุณภาพ จึงนำพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขาย และฝ่ายบุคคล  เข้าอบรม หลักสูตร เทคนิคการสรรหา และสัมภาษณ์งาน (Effective Interview  for Recruiter) จากสถาบัน KCT Academy  โดย อ.บุญเริญ ชัยเพ็ชร วิทยากรประจำสถาบัน  เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ในการสรรหาบุคลากรที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ

ณ ห้องประชุมอาคาร CMC Biotech ลาดพร้าว 94

Please follow and like us:
SHARE