ทีมงานจากสถาบัน KCT Academy  โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ 30 ธุรกิจ ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 1 จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงอุตสาหกรรม ด้วยหลักสูตร Business Model Canvas (BMC) ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการมองเห็นธุรกิจของตนเองได้อย่างทะลุปรุโปร่ง มองเห็นจุดเด่น จุดด้อยของตัวเอง นำไปสู่การแก้ไขเพื่อให้ธุรกิจเดินหน้าได้อย่างราบรื่น

โดยผู้ประกอบการต่างนำผลิตภัณฑ์ของตนมานำเสนอ เพื่อให้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่านได้ช่วยแนะนำแนวทางอย่างเป็นกันเอง  ณ โรงแรมแบมบุรี จังหวัดเชียงใหม่

Please follow and like us:
SHARE