ตลอดปี 2562  สถาบันฝึกอบรม KCT Academy  ได้รับความเชื่อมั่นจากองค์กรบริษัท หน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสถาบันแขนงต่างๆ ใช้บริการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อยกระดับศักยภาพการทำงานในองค์กรของตนอย่างคับคั่ง

โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นอีกหนึ่งองกรจากภาครัฐที่ให้ความเชื่อมั่นสถาบัน KCT Academy  นำเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ของ สกสว. เข้าอบรมหลักสูตร Building High Performing Team Program ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  ร่วมดำเนินการอบรม นำเสนอรูปแบบใหม่ของการฝึกอบรมที่ผสมผสานหลักสูตรเข้มข้น เข้ากับเครื่องมือการสอนที่แปลกใหม่ และกิจกรรมเวิร์คช้อปที่สนุกสนาน  ณ ห้อง Victory โรงแรม VIC3 สนามเป้า กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE