บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด ผู้นำด้านการผลิตถุงมือแพทย์ และถุงยางอนามัย เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรไม่หยุด  ล่าสุดนำหัวหน้างานและพนักงาน  เข้าอบรมหลักสูตร “ทักษะการคิดแก้ปัญหาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างนวัตกรรมการทำงานที่ตอบโจย์ลูกค้าและองค์กร”  (Creative Problem Solving for Highly Competiveness Organization) จากสถาบัน KCT Academy  โดยอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy นำทีม บินตรงลงสู่จังหวัดสุราษฏร์ธานี ดำเนินการอบรมด้วยตนเอง ถ่ายทอดความรู้ ผ่านกิจกรรมเวิร์คชอป เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงวิธีคิดในการแก้ปัญหาที่จะสร้างโอกาสให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

ณ ห้องประชุม บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

Please follow and like us:
SHARE