บนโลกของข้อมูล ทุกก้าวเดิน ทุกความสนใจ ทุกความต้องการของเรา กลายเป็นข้อมูลมหาศาลที่เรียกว่า Big Data  และ Big Data นี่เอง คือสิ่งที่ทุกองค์กรพยายามนำมาใช้เพื่อสร้างความสำเร็จ และ หลักสูตร  “หลักการคิดเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนางานแบบก้าวกระโดด” (Knowing about Big Data and Integrative Thinking  for Jumping  Start)  จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy คือคำตอบที่จะช่วยให้ทุกองค์กรเข้าใจ Big Data และนำไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด

ดังเช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่นำพนักงาน ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ เข้าอบรมหลักสูตรนี้เป็นรุ่นที่ 2 โดยมี  อ.ไกรกิติ ทิพกนก และ อ.พลภัทร พิศาลธนพันธุ์ จากสถาบัน KCT Academy เป็นทีมวิทยากร ผู้ดำเนินการสอน ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย

Please follow and like us:
SHARE