ขอขอบคุณ Tencent Holdings Ltd. Mr.William Wang Director of Tencent และทีมงานทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ #KCT อย่างอบอุ่น โดยได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานในปัจจุบัน การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน ทำให้การทำงานคล่องตัวยิ่งขึ้นลดความยุ่งยากในการทำงาน

Tencent Holdings Ltd. เป็น Holdings Company
บริษัท ข้ามชาติสัญชาติจีนก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดย บริษัท มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตความบันเทิงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีทั้งในจีนและทั่วโลก

Please follow and like us:
SHARE