KCT​ Academy​ ร่วมกับ กองส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, SME Bank และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย​ จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร “​Finacial Literacy SME ใหม่เข้าใจก่อนกู้ รู้ทางแก้หนี้”
.
ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน​ 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งวิทยากรโดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ KCT Academy และ อาจารย์จิตรเทพ เนื่องจำนงค์ วิทยากรและที่ปรึกษาประจำ KCT Academy ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อ..
📌 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ
📌 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้
📌 การเขียนแผนธุรกิจในการขอสินเชื่อ
ขอขอบคุณ ที่ให้โอกาส KCT Acadamy ได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจใหม่SME และ วิสาหกิจชุมชน
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE