หนึ่งในองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในคุณภาพการฝึกอบรมของสถาบัน KCT Academy มาอย่างต่อเนื่อง  CMC Biotech & Thai GL Group  บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์  ล่าสุด  นำพนักงานเข้าอบรมหลักสูตร CRM  for Highly Effectiveness Organization การบริหารความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร  โดย อาจารย์ พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน วิทยากรประจำสถาบัน KCT Academy  นำความรู้ และกิจกรรม Workshop มาให้พนักงานได้ร่วมกันคิด เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรอย่างเต็มที่

ณ อาคาร CMC Biotech  ทาวน์อินทาวน์

Please follow and like us:
SHARE