22 ตุลาคม 2563 อบรมหัวข้อ “Construction Project Risk Management and Case Studies” ณ บริษัท ซ.การช่าง จำกัด (มหาชน) โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Acadamy และ ดร.มงคล อัศวดิลฤทธิ์ อาจารย์ปะจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์
 
Please follow and like us:
SHARE