16 กันยายน 2563 : หลักสูตร เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานสำหรับผู้บริหาร (Good Questioning – Work Achieving for Executives) โดย ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ,ที่ปรึกษา และวิทยากรประจำ KCT Academy
จบลงไปแล้วกับรุ่นที่ 3​ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน
พบกันอีกครั้งในรุ่น#4
ในวันที่​ 9 ตุลาคม 2563 รุ่นสุดท้ายของปี
คุณจะได้เรียนรู้กับ
-พลังการตั้งคำถาม
-คำถามในรูปแบบต่าง​ ๆ
-ทำไมคนส่วนใหญ่ไม่ชอบตั้งคำถาม
-คำถามที่นำมาซึ่งคำตอบที่แท้จริง
เรียนรู้ผ่าน Famework ต่าง​ ๆ ฝึกทักษะผ่าน Games,Workshopใน Class
กิจกรรมต่างที่จะทำให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านได้ฝึกทักษะการตั้งคำถามที่ทรงพลัง
พบกันในรุ่น#4
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593
Please follow and like us:
SHARE