ความรู้คือสิ่งที่ต้องเพิ่มพูนอยู่เสมอ  เพราะการหยุดอยู่กับที่  ก็หมายถึงการเปิดโอกาสให้คู่แข่งแซงหน้า บริษัท โตโยต้า ทูโซ ฟอร์คลิฟท์(ไทยแลนด์) จำกัด จึงนำพนักงานขายจำนวน  60 ท่าน เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาต่อรอง และทักษะการจูงใจที่ทรงประสิทธิผล(Negotiation & Influencing Skill) จากสถาบัน KCT Academy  โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันฯ  เป็นผู้ดำเนินการอบรม  

Please follow and like us:
SHARE