การสื่อสารภายในองค์กร เปรียบเหมือนถนนที่เชื่อมต่อส่วนงานต่างๆ เข้าด้วยกัน หากถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ แน่นอนว่า การเดินทางจะมีปัญหา  เช่นเดียวกับการสื่อสารในการทำงาน หากคนทำงานไม่มีทักษะในการสื่อสาร ประสิทธิภาพในการทำงานก็ย่อมถดถอยลง

บริษัท โตโยต้าทูโชฟอร์คลิฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จึงมอบหมายให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน” มาอบรมให้กับพนักงานของบริษัท  โดยมีอาจารย์กำพล สถิตย์สุข วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน KCT Academy  เป็นผู้ดำเนินการอบรม ถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย ที่ทำให้การอบรมมีความสนุกสนาน และเข้าใจในทักษะการสื่อสารที่จะสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงได้มากขึ้น

Please follow and like us:
SHARE