บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด  นำพนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective & Innovative Negotiation)  ของ สถาบัน KCT Academy ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 5  โดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ถ่ายทอดวามรู้ พร้อมกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Please follow and like us:
SHARE