บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด  ผู้นำในธุรกิจอาหารจากประเทศญี่ปุ่น ใช้ช่วงเวลาปลายปี เสริมศักยภาพให้กับพนักงานระดับหัวหน้างาน เตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรปีหนู  ด้วยหลักสูตรคุณภาพจากสถาบัน KCT Academy  ”สุดยอดเทคนิคการสื่อสาร เพื่อการสั่งงานและติดตามงานอย่างมืออาชีพ (Effective Communication for Delegation & Follow up)  โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม และ อาจารย์ ธนเดช จำเริญโชคพานิช เป็นวิทยากรกระบวนการ  ร่วมกันนำความรู้ และกิจกรรมสนุกๆ ที่ช่วยเสริมความเข้าใจ พร้อมนำความรู้  วิธีคิดและเทคนิคใหม่ๆ  ด้านการสื่อสาร และการติดตามงานไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

Please follow and like us:
SHARE