อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสถาบัน KCT Academy  นอกเหนือจากการได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กร หน่วยงาน และบริษัทต่างๆ  เรายังได้รับเกียรติ และความเชื่อมั่นจากหน่วยงานสำคัญของภาครัฐ อย่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.  เชิญ 2 วิทยากรของสถาบัน KCT Academy อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก และอาจารย์ปุณณวิช ปฏิมาประกร   ร่วมเป็นวิทยากรฝึกปฏิบัติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิชาชีพพนักงานไต่สวนระดับกลาง” รุ่นที่ 10 ในหัวข้อ การพัฒนากระบวนความคิด (Mindset) และกิจกรรมสัมพันธ์ (Workshop) ให้กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานไต่สวน หรือหัวหน้าพนักงานไต่สวน    เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดให้แก่ผู้เข้าอบรม

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสัญญา ธรรมศักดิ์  สำนักงาน ป.ป.ช. นนทบุรี

 

Please follow and like us:
SHARE