ศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue  Center : SSRC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มอบหมายให้สถาบัน  KCT Academy   ดำเนินการเปิดหลักสูตร Online Training   “การวางแผนและการบริหารเพื่อการอยู่รอดและเติบโตสำหรับผู้ประกอบการในภาวะวิกฤต” ให้กลุ่มผู้ประกอบการ  SMEs  ที่ได้รับคัดเลือก  ตลอดเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2563

โดยได้รับเกียรติจาก นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเปิดการอบรม   และเปิดการสอนใน Module ที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน  KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม  และได้รับผลตอบรับจากผู้เรียนอย่างดีเยี่ยมหลังเปิดการสอนในสัปดาห์แรก

 

Please follow and like us:
SHARE