พนักงานฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการรถยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective & Innovative Negotiation)  จาก สถาบัน KCT Academy  เป็นรุ่นที่ 3  โดย 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ร่วมถ่ายทอดวามรู้ควบคู่กับกิจกรรม Workshop ให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ การแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม เพื่อยกระดับการบริการให้ดียิ่งขึ้น

โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม  ณ ห้องประชุม สำนักงาน ฮอนด้า บางชัน

Please follow and like us:
SHARE