เป้าหมายของผู้ประกอบการ SMEs อาจเริ่มจากความสำเร็จในการทำธุรกิจ แต่เป้าใหญ่ที่หลายๆ ผู้ประกอบการ SMEs ฝันไว้ คือการนำธุรกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ MAI และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปั้นธุรกิจ SMEs เติบโตสู่ตลาดทุน”  ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพเข้าสู่ตลาด MAI

โดย คุณรักษ์ เจริญศิริ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม กองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ได้มอบให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “การสร้าง Business Model ให้ดึงดูดใจผู้ลงทุน”  โดยมี อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก  ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม พร้อมให้คำแนะนำในการนำเสนอแผนธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เพื่อชนะใจนักลงทุน

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

Please follow and like us:
SHARE