วันนี้ 14.30น. พบกับผู้อำนวยการKCT Academy กับการแชร์ประสบการณ์ ที่ผ่านการออกแบบหลักสูตรให้กับองค์กรมหาชนในหลายธุรกิจ มุมมองการสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ธุรกิจ
“ลับคมธุรกิจผ่านการฝึกอบรม(Training academy)”
 อาจารย์​ ไกรกิติ ทิพกนก
Please follow and like us:
SHARE