รางวัล “Best Paper Award” จากผลงานวิชาการเรื่อง “ปัญหาการคิดเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Strategic Thinking Problems of Small and Medium Enterprises”
โดย บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด (KCT Academy)​ ในการประชุม​วิชาการ 3nd Humanities and Social Sciences Research Promotion Network National and International Conference
15 October 2020
Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand
 
Please follow and like us:
SHARE