ภาพบรรยากาศการแข่งขันการนำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้าชุมชนเข้าสู่ช่องทางออนไลน์ รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Thailand e-Commerce Genius 2021
.
จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
ซึ่งอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy ร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้
——————————————–
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
บริษัท โนว์เลดจ์ คาสเซิล เทรนนิ่ง จำกัด
KCT Acadamy โทร : 02-00302125, 085-939-1593
หลักสูตรน่าสนใจมากมายที่ www.kctathailand.com
Please follow and like us:
SHARE