หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน KCT Academy  มีความหลากหลาย และตอบโจทย์ของคนทุกกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ระดับพนักงาน หรือผู้บริหารระดับต้น ระดับกลางเท่านั้น  ยังมีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับสูง

ดังเช่นผู้บริหารระดับสูงของ บริษัท ทีไอพีเอส จำกัด(TIPS)  ผู้ประกอบการตู้คอนเทนเนอร์เอกชนรายใหญ่ ในท่าเรือแหลมฉบัง  กัปตันชัชวาล เกตุทะเล นำทีม ผู้บริหาร  เข้าอบรมหลักสูตร “ปรับ Mindset ปลุก Passion เพื่อสร้างความสำเร็จในการทำงาน”  โดยมีอาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก เป็นผู้ดำเนินการอบรมด้วยการบรรยายผสมผสานกับการให้ผู้เข้าอบรมได้ระดมสมอง  ทำกิจกรรม Workshop  ได้ปฏิบัติจริงบนสถานการณ์จำลอง และการนำเสนอ สร้างความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้กับการบริหารงานจริง

Please follow and like us:
SHARE