สภาพเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มโหดหินกว่าปีที่ผ่านมา ทำให้องค์กรต้องเร่งปรับตัวเพื่อรับมือ โดยส่วนที่สำคัญที่สุดคือบุคลากร ที่ต้องยกระดับความรู้ วิธีคิดของตนเองให้สูงขึ้น

ผู้นำบริษัทยาเเละเวชภัณฑ์ดูเเลสุขภาพในประเทศไทย  บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด หรือ GED  เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาที่คนไทยรู้จักดี และมีต้องมีติดบ้าน  ทั้ง ดีคอลเจน, โซลแมค และเครมิล  ก็เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของตน  ประเดิมศักราชใหม่  มอบหมายให้สถาบัน KCT Academy นำหลักสูตร “นักคิดและปฏิบัติเชิงนวัตกรรม” (Innovative Mindset, Design Thinking, Lean Startup and Agile) ซึ่งถือเป็นหลักสูตรเข้มข้นที่ช่วยสร้างให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการความคิด และสร้างวิธีคิดใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การทำงานของตนได้ตรงจุด

โดยสถาบัน KCT Academy เชิญ 2 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน และ ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน  ร่วมดำเนินการอบรม  ณ  โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ถนนสาทร

Please follow and like us:
SHARE