ทักษะความคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูง การหาทางออกของปัญหาด้วยแนวทางสร้างสรรค์จึงถือเป็นทางออกที่สร้างโอกาสได้ดีกว่า

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้ให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรรายใหญ่ของไทย  ได้มอบหมายให้สถาบันฝึกอบรม KCT Academy นำหลักสูตร  “Creative Problem Solving”  มาอบรมให้กับบุคลากรต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 7

โดย อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการสถาบัน KCT Academy พร้อมด้วย ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ร่วมเป็นผู้ดำเนินการอบรม ด้วยการนำความรู้ และกิจกรรมที่กระตุ้นเกิดทักษะความคิดแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ มาให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ และสามารถนำไปใช้กับหน้าที่การงานได้จริ

ณ  ห้อง Learning อาคาร CDG House ถนนพระราม 3

Please follow and like us:
SHARE