นักศึกษา หลักสูตร Real-Estate Development Program “ก้าวสู่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่” ความร่วมมือระหว่าง KMUTT GMI และ KCT Academy
เข้าชม โครงการ Premium Nursing Home รูปแบบใหม่ใจกลางธนบุรี ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหลอดเลือดสมอง (The Senizens Stroke Rehab Center) นพ.เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ อายุรแพทย์ CEO พาชมสถานที่ สำหรับการเลือกสถานที่พักฟื้น ดูแลผู้สูงวัย ที่จะสามารถมอบความสุข สะดวกสบายและสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงวัยในระยะสั้นหรือยาวอย่างมีความสุขได้อย่างลงตัว เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นำทีมเข้าชมโดย ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ KCT Academy
.
เรียนรู้ในสถานที่จริง เพื่อให้รู้ลึก รู้จริง เห็นภาพและเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและมีส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป
Please follow and like us:
SHARE