หลังจากนำบุคลากรระดับผู้บริหารเข้าอบรมหลักสูตร “Agility and Innovation” จากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy เสริมความรู้วิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับการทำงาน ไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา  ล่าสุด  บริษัท ทาเคดา(ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเวชภัณฑ์ยักษ์ใหญ่จากประเทศญี่ปุ่น ก็นำบุคลากรฝ่ายการตลาด และฝ่ายขาย เข้าอบรมหลักสูตร “Agility and Innovation” ต่อเนื่อง

โดยวิทยากรของหลักสูตรนี้  ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร ของสถาบัน KCT Academy ได้นำความรู้ และกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และปฏิบัติในแต่ละขั้นตอนของการคิดแบบ Agile เพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างกระจ่าง แถมความสนุกสนานตลอด 2 วันของการอบรม

Please follow and like us:
SHARE