ทักษะ ความรู้ คือสิ่งที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้วันนี้เราจะเชี่ยวชาญมากเพียงใด!

ดังเช่น บริษัท ช. การช่าง จำกัด(มหาชน) บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง และธุรกิจการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภค ชั้นนำของเมืองไทย ที่นำทีมพนักงานฝ่ายก่อสร้าง และวิศวกรคุมงานก่อสร้าง เข้าอบรมหลักสูตร “การวางแผนก่อสร้าง การทำงานร่วมกันระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้าง และที่ปรึกษา”

โดยมี “ดร. มงคล อัศวดิลกฤทธิ์” อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการอสังหาริมทรัพย์ และประธานสาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยากรจากสถาบันฝึกอบรม KCT Academy เป็นผู้ดำเนินการอบรม
ณ อาคารวิริยะถาวร กรุงเทพฯ

Please follow and like us:
SHARE