ค่ายรถยนต์อันดับ 1 ของเมืองไทย ที่ได้รับการยกย่องด้านการบริการเป็นเลิศ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด นำ พนักงาน ฝ่าย Customer Relation จากศูนย์บริการทั่วประเทศ  เข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการเจรจาเพื่อผลลัพธ์ยกระดับความสัมพันธ์ (The Effective & Innovative Negotiation)   จากสถาบัน KCT Academy

โดยมี 3 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก, อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน และอาจารย์กำพล สถิตย์สุข ร่วมถ่ายทอดเนื้อหาหลักสูตร ที่เน้นการทำกิจกรรม  ซึ่งทำให้เกิดการปฏิบัติจริง ได้ความรู้แฝงความสนุก เป็นที่ประทับใจของผู้เข้าอบรมกันถ้วนหน้า   ณ ห้องประชุม สำนักงาน ฮอนด้า บางชัน

Please follow and like us:
SHARE