ผ่านไปด้วยความประทับใจของผู้เข้าอบรมอีกครั้ง สำหรับ หลักสูตร “นวัตกรรมกระบวนคิดเชิงออกแบบ”   Design Thinking : The Essential Innovation Method รุ่นที่ 2  ที่เปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปที่ต้องการวิธีคิดใหม่ๆ ในการทำงาน ทั้งด้านการบริหาร การบริการ ไปจนถึงการสร้างออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ  ได้เข้าอบรม

โดย “โค้ชแจ็คกี้ -อาจารย์พีรณัฏฐ์ กาพย์กลอน”  ได้ถ่ายทอดวิธีคิดผ่านทั้งการบรรยาย การทำกิจกรรม และจัด Workshop ให้ผู้เข้าจากหลากหลายองค์กร หลากหลายธุรกิจได้เรียนรู้อย่างเข้าใจถ่องแท้ จนได้คะแนนความพึงพอใจจากผู้เรียนเฉียด 5 คะแนนเต็มทุกด้าน    ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า สีลม

สำหรับผู้สนใจทั่วไป  สถาบัน KCT Academy  เตรียมเปิดอบรมหลักสูตร Design Thinking : The Essential Innovation Method รุ่นที่ 3 ในพุธที่ 22 มกราคม 2563 สามารถจองที่นั่งได้แล้วที่ โทร. 065 528-5021, 090 559-3536 

Please follow and like us:
SHARE