คำถามยอดฮิต! เมื่อไปเทรนนิ่ง ว่าจะทำอย่างไรให้ได้ความรู้นำไปใช้งานได้จริง

ซึ่งจะต้องผ่านหลักการเรียนรู้ “VAK Learning” เพราะ การเทรนนิ่งคือ คนต้องการรับรู้ทั้งหมด โดย V คือ Visual หมายถึง การมองเห็น A คือ Audio หมายถึงการฟัง และ K คือ Kinesthetic หมายถึง การสัมผัสการรับรู้ ฉะนั้นเมื่อคนหนึ่งคนได้มองเห็นการเรียนการสอน เมื่อได้ฟัง ได้สัมผัสจากการปฏิบัติและการทำเวิร์คชอป สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดการผสมผสาน ก็จะทำให้นำไปใช้งานได้จริง

V : Visual การมอง จักษุสัมผัส คือบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้ดีจากการมองเห็นและการอ่า

A : Auditory การฟังและการพูด โสตสัมผัส คือ มีทักษะวิธีการส่งผ่านข้อมูลผ่านการฟังและการพูดได้ดี

K: Kinesthetic กายสัมผัส และการกระทำ หรือการได้รับประสบการณ์ทางกาย

kctathailand.com มีคำตอบและเทคนิคมากมายให้กับผู้ที่มาเรียนรู้กับเรา ให้สามารถเอาสิ่งนั้นไปประยุกต์ทำงานได้เลย โดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในการคิดนานหรือการลองผิดลองถูก แต่หากได้มาเทรนนิ่งแล้ว หลังนั้นเรามั่นใจว่าผู้เรียนจะนำไปใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดทันที

KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593

#Training
#KCTacademy
#Knowledgecastle
#BusinessProfessional
#อาจารย์ไกรกิติทิพกนก

Please follow and like us:
SHARE