New Normal หลังจากสถานการณ์ COVID-19
ในการตลาดค้าปลีก มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง??
.
หลังจากสถานการณ์COVID-19 ผ่อนคลายลง ร้านค้าปลีกที่จัดจำหน่ายสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ก็มักจะมีลูกค้ากลับมาจับจ่ายใช้สอยใกล้เคียงกับสถานการณ์ก่อนหน้า แต่ร้านค้าอื่น ๆ กลับอยู่ในสถานการณ์ที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากลูกค้ากลับเข้ามาน้อยมาก เพราะ COVID-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้บริโภคในหลายด้าน เรามีกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้ในช่วงมาตรการผ่อนคลาย​ Covid-19 อ่านต่อได้เลยค่ะ

1. ความตื่นตัวเรื่องสุขภาพ

ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน COVID-19 และการรักษาสุขภาพอนามัยเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพหลาย ๆ อย่างที่ขาดตลาดไปบางช่วง เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือ สมุนไพรฟ้าทลายโจร เป็นต้น รวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ เพื่อการรักษาอนามัย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น

2. ความวิตกกังวลเรื่องการเงินในครอบครัว

จากสถานการณ์ดังกล่าว ทำให้หลาย ๆ คนได้รับผลกระทบขาดรายได้จากการปิดกิจการ และการห้ามการเดินทาง ทำให้การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจสะดุดลง ทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง หลายคนจึงเกิดความไม่แน่ใจในอนาคตจึงทำให้ชะลอการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงไปอย่างมาก

3. การทำงานจากที่บ้าน

สถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นตัวเร่งปฎิกิริยาเรื่องของการทำงานจากที่บ้านให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประชาชนจำนวนมาก ลดการเดินทางและใช้เวลาที่บ้านมากขึ้น และการทำงานจากที่บ้านนี้มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ต่อไปแม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายไปแล้ว

4. การสั่งซื้อสินค้าทาง Online เนื่องจากประชาชนใช้เวลาอยู่ที่บ้านกันมากขึ้นด้วยความจำเป็น จึงได้เรียนรู้การสั่งซื้อของผ่านทาง Online ไม่ว่าจะเป็นสินค้าทั่วไปจนถึงกระทั่งอาหารเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งพฤติกรรมนี้ก็มีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ต่อไปแม้สถานการณ์ COVID-19 จะคลี่คลายไปแล้วเช่นกัน

5. พฤติกรรมการเลือกซื้อที่เปลี่ยนไป

หลังสถานการณ์ COVID-19 ด้วยขอกำหนดต่าง ๆ ผู้บริโภคจะมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าแบบ Browsing หรือเดินเลือกซื้อสินค้าตามร้านค้าต่าง ๆ น้อยลง เนื่องจากต้องผ่านขั้นตอน Check-in และ Check-out ทุกครั้งที่เข้าออกแต่ละร้าน และจะเปลี่ยนเป็นการเลือกซื้อแบบ Tarketing หรือมุ่งไปที่ร้านค้าเป้าหมายโดยตรงมากขึ้น ซึ่งจากเหตุผลนี้ ร้านค้าหรือห้างขนาดใหญ่จะได้เปรียบเพราะ Check-in ครั้งเดียวแต่เลือกซื้อได้เยอะกว่า

#ตลาดค้าปลีก
#RetailBusiness
#KCTacademy
#Knowledgecastle

#สุขภาพ #กลยุทธ์การตลาดค้าปลีก

#การเงิน #ครอบครัว

#WFH #Workfromhome

#MarketingOnline #ShoppingOnline

#Targeting #ซื้อของออนไลน์

Please follow and like us:
SHARE