” AGILE ” คือ อะไร ??

เป็นคำที่มีความหมายกล่าวถึงความรวดเร็ว ว่องไว ปราดเปรียว แต่ถ้าหากกล่าวถึง “Agile” ในด้านการทำงาน คือ mindset และวิธีคิดการทำงานในยุคนี้
(New norm of working culture)
เพื่อเป็นการปรับตัวเพื่อสอดรับกับสภาวะแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว
.
เรียนรู้ได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset

.
#AGILE
#AgileMindset
#KCTacademy
#Knowledgecastle
#kctathailand.com

Please follow and like us:
SHARE