เรื่องโดย  

อาจารย์ไกรกิติ ทิพกนก ผู้อำนวยการ สถาบัน KCT Academy 

 

ผมเชื่อว่าในเวลานี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือ HRD  ของหลายๆ องค์กร คงกำลังนั่งทำงานกันอยู่ที่บ้าน ตามนโนบาย Work from Home เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพ้นภัย COVID-19 โดยเร็ว

แนวทางการทำงานในช่วงนี้ หัวใจสำคัญ คือ การทำในสิ่งที่มั่นใจได้ว่า สิ่งที่พวกเราลงมือทำเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางและนโยบายของการทำงานจากที่บ้าน  จะไม่ได้ทำให้ทำให้บทบาทหน้าที่ของคุณลดประสิทธิภาพไปกับการสับสน ไม่คุ้นชิน หรือไม่คล่องตัว เหมือนกับการทำงานอยู่ในบริษัท และจะส่งผลไปถึงเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรคุณต้องเปลี่ยนไป

เพื่อจัดการความสามารถจากระยะไกลในช่วงการระบาดของ COVID-19  ผมมี 9 แนวทางการทำงานที่จะมาแนะนำให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทำสิ่งต่อไปนี้:

  1. หาข้อมูลที่เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ในแผนการพัฒนาของพนักงานแต่ละคนและหลีกเลี่ยงการแบ่งปันข้อมูลจากโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ตรวจสอบ เลือกใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เชื่อถือได้ เช่น ขอเนื้อหาวิชาจาก วิทยากรมาเพื่อ ให้ผู้เรียนได้ศึกษาล่วงหน้า แทนที่การศึกษาข้อมูลบน Youtube ที่ยังไม่มีการการันตีความถูกต้องทางวิชาการ
  2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการศึกษาที่เชื่อถือได้เช่น Harvard Business Review และ Edx   เลือกข้อมูลบริบทและข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อให้เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรโดยเฉพาะ
  3. ค้นหาวิธีการสื่อสารแบบใหม่ๆและส่งเสริมให้พนักงานใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการสื่อสารออนไลน์ที่พวกเขาใช้อยู่แล้วไม่ว่าจะในที่ทำงานหรือในชีวิตส่วนตัวเพื่อสร้างวิธีการใหม่ในการทำงานร่วมกัน
  4. กำหนดแนวทางของทีม การทำงานระยะไกลจากที่บ้าน ในช่วงนี้ อาจทำให้ ความสะดวกในการทำงานของแต่ละคนต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการครอบครัวของพวกเขา อาทิ การปิดโรงเรียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน พนักงานหลายคนต้องมีบทบาทในการดูแลเด็กๆและสมาชิกในครอบครัวตลอดทั้งวัน ทีมงานสามารถตอบสนองความจำเป็นเหล่านี้ โดยการเป็นตัวกลางช่วยประสานทุกคนให้เข้าใจกับความต้องการด้านเวลาที่ขัดแย้งกัน แล้วตั้ง “เวลาหลักของทีม” ที่สมาชิกทุกคนในทีมพร้อมที่จะประชุม อบรม เรียนรู้หรือทำงานร่วมกัน
  5. หมั่นสำรวจความเชื่อมั่น ประสิทธิภาพการทำงาน และความยืดหยุ่นในการทำงานของแต่ละคน แล้วรายงานผู้บริหารสม่ำเสมอ
  6. จัดทำสารจากผู้นำธุรกิจระดับสูงถึงผู้จัดการตลอดจนพนักงาน และเนื้อหาควรจัดลำดับตามความสำคัญ และลงท้ายควรสื่อสารสะท้อนถึงความห่วงใยด้านสุขภาพพนักงานและตลอดจนทิศทางของธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ
  7. ควรรักษาความเป็นมืออาชีพและการมีปฏิสัมพันธ์ส่วนตัวกับเพื่อนร่วมงานอย่างสม่ำเสมอ
  8. เมื่อใกล้ถึงเวลาเตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาทำงานของพนักงานบางท่าน ให้ทำรายงานประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาการส่วนบุคคล และความยืดหยุ่นจากการทำงานจากระยะไกลของพนักงาน เสนอต่อผู้บริหารเพื่อที่ในท้ายที่สุด ผู้บริหารและพนักงานสามารถตัดสินใจร่วมกันในการเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานว่าจะยังทำงานระยะไกลต่อไป หรือ กลับมาทำงานที่ออฟฟิศ
  9. กรณีที่ตกลงว่าให้การทำงานที่ออฟฟิศมีประสิทธิภาพที่สุด ในตำแหน่งนั้นๆ ควรหารือร่วมกันและหากเป็นไปได้อนุญาตควรให้พนักงานเป็นผู้ตัดสินใจหลักว่าจะกลับไปที่สำนักงานเมื่อใด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการแพร่ระบาดจนต้องกลับมาทำงานระยะไกลอีกครั้ง

เนื่องจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 นั้นเป็นที่คาดว่าจะสูง แต่มีอายุสั้น ผู้บริหารและทีมงานพัฒนาบุคคลากรต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า เราได้วางมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับผลกระทบทันทีของวิกฤตและในระยะยาวของการฟื้นตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคลนี่หมายถึงการทำให้มั่นใจว่าสิ่งที่พวกเราทำเพื่อการปรับตัวให้เข้ากับแนวทางและนโยบายของเรา ในตอนนี้ไม่ได้ขัดขวางการเติบโตขององค์กรในอนาคต

Please follow and like us:
SHARE