5 คุณสมบัติที่ผู้นำองค์กรยุคใหม่ต้องมี
1.เป็นผู้ให้พลังงานบวก
ผลักดันให้คนในทีม กล้าคิด กล้าทำ และเปิดโอกาสให้พวกเขาสร้างความเป็นไปได้ใหม่ด้วยตัวของเขาเอง คุณมีหน้าที่เพียงสร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำงานของตัวเองอย่างเต็มที่
2.รู้จักทุกคนเป็นอย่างดี
รู้เขา รู้เรา คือการเรียนรู้ที่จะดึงศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ประโยชน์ให้ได้สูงสุด
3.ตัดสินใจด้วยความมั่นใจ
ผู้นำจำเป็นต้องมั่นใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทีมงาน
4. สร้างพื้นที่แห่งความปลอดภัย
เสริมสร้างความเชื่อมั่น ความไว้ใจซึ่งกันและกันภายในทีม เพื่อความคล่องตัวในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทำให้มั่นใจว่างานที่ทำนั้นท้าทายความสามารถ
เพราะ คนเก่งไม่ชอบทำอะไรเดิม ๆ ต้องมั่นใจและฝึกฝนเขาให้เป็นคนเก่ง
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร ผู้นำความสำเร็จ ( SLG Workshop : Becoming a 21st Century Leader) 27 ตุลาคม 2563
Please follow and like us:
SHARE