3 สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ AGILE
.
1. Value of work : เพิ่มขึ้น คนทำงานมี value มากขึ้น การทำงานร่วมกันและกระจายอำนาจในการตัดสินใจไปสู่หน้างานจริง
2. Greater Efficiency : เน้นผลลัพธ์มากกว่าตามขั้นตอน
ไม่ได้เสียเวลาทำงานให้ตรงกับแผนแต่ปรับใช้งานไม่ได้จริง
3. Quality : ตัวงานจะมีความผิดพลาดลดลง เพราะขั้นตอนลดลง และมีการสื่อสารกันมากขึ้นระหว่าง process
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร “ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว สำเร็จทันที่” ด้วย Agile Mindset (ใกล้ปิดรับสมัครแล้วจ้า)
Please follow and like us:
SHARE