Background vector created by alvaro_cabrera - www.freepik.com

 

 

 

เรื่องโดย

โค้ชเกษ – สิริรักษ์ ศรีปัญจพงษ์

ถ้าวันนี้ เราเดินเข้าไปในร้านหนังสือ มองไปที่หมวดการพัฒนาตนเอง ก็จะพบหนังสือ   “โค้ชชีวิต (DIY COACHING)”  “Life Coach เพื่อชีวิตที่เติบโตต่อไป”

มองไปที่หมวดการเงิน มีหนังสือ Money Coach”  “The Daily Trading Coach : ปรับความคิดสู่เทรดเดอร์มืออาชีพ” วางอยู่บนชั้น

หมวดบริหาร ก็มีหนังสือ “โค้ชชิ่ง”   “ผู้นำก็ต้องมีโค้ช”  “รถม้าแห่งผู้นำ”

หมวดกีฬาก็ยังมี  “คู่มือนักวิ่งฉบับพื้นฐานโดยโค้ชเอ็มเจและโค้ชโอ”  “การเป็นโค้ชกีฬามืออาชีพ”

หรือหมวดอาชีพก็ยังไม่เว้น  “ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช”

“การโค้ช(Coaching) ถูกนำมาใช้ในหลายวิชาชีพ ที่เราคุ้นเคยกันดีคงเป็นโค้ชในวงการกีฬา ต่อมาเมื่อโค้ชถูกนำมาพูดถึงในองค์กรก็เข้าใจกันว่าโค้ชเป็นการสอนงานที่ทำให้คนที่ทำงานไม่เป็น ให้ทำงานได้

โค้ชขยายไปอีกหลายวงการ ทั้งการเงิน การบริหาร แม้กระทั่งโค้ชชีวิต วัตถุประสงค์ของการโค้ชก็เป็นไปตามหมวดหมู่บนชั้นหนังสือ โค้ชกีฬาก็เพื่อให้นักกีฬาเก่งในเรื่องนั้นๆ  โค้ชการเงินก็เพื่อให้ใช้เงินเป็น รวย รวย รวย  โค้ชชีวิตก็เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่

แล้วการโค้ชที่ดีควรมีองค์ประกอบอะไร ?

  • โค้ชเป็นคนที่ช่วยให้ผู้ที่รับการโค้ช หรือโค้ชชี่ เก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง
  • โค้ชต้องมีทักษะทั้งการฟัง การถาม และการรับ Feedback
  • การโค้ชเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน และมีหลักการ
  • การโค้ชเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเอง
  • การโค้ชต้องมีเป้าหมาย
  • การโค้ชมุ่งไปที่แนวทางแก้ไขปัญหา (Solution)

กระแสการโค้ชที่มาแรงในปัจจุบัน เป็นแนวการโค้ชที่มาจาก ICF (International Coach Federation) ที่นิยามว่า

 การโค้ชคือการเป็นหุ้นส่วนกับผู้รับการโค้ชในกระบวนการกระตุ้นความคิดอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเอาศักยภาพทั้งส่วนตัวและวิชาชีพมาใช้อย่างสูงสุด” 

การโค้ชเป็นการดึงศักยภาพของคนออกมา ไม่ใช่แค่การพูดคุยกันไปเรื่อยๆ ระบายความรู้สึกให้สบายใจ หรือการตำหนิต่อว่าให้ปวดใจ แต่เมื่อทำการโค้ชแล้วต้องมีกำลังใจมีพลังในการลงมือปฏิบัติ เกิดความรู้สึกที่ดี และมองเห็นแนวทางที่จะลงมือทำ เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยโค้ชชี่เป็นผู้คิด เลือก และตัดสินใจด้วยตนเอง ผ่านกระบวนการโค้ช

ในการโค้ชเรามักจะได้ยินคำว่า “เป้าหมาย”  คือสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากโค้ช เวลาโค้ชกันจึงยึดเป้าหมายเป็นหลักในการสนทนา

ผู้ที่เป็นโค้ชต้องมีชุดความคิด (Mindset) ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ คนพัฒนาได้  และสิ่งสำคัญอีกเรื่องคือสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโค้ชและโค้ชชี่ ความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน

การโค้ชเป็นการพัฒนาในระยะยาว ไม่ใช่โค้ชกันครั้งเดียวชีวิตก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ โค้ชไม่ใช่การรักษา ถ้าใครป่วยก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ หรือ Therapist  และโค้ชก็ไม่ใช่การสะกดจิต ไม่มุ่งไปที่การขุดปม หรือขยี้ไปที่ปัญหา

แต่การโค้ชคือการวางเป้าหมาย และเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย

แล้ววันนี้ คุณพร้อมจะรู้จักกับการโค้ช หรือยัง ?

Please follow and like us:
SHARE