เรามักเพลิดเพลินกับการใช้เวลาไปเรื่อยเปื่อย ต่อเมื่อรู้ว่ามีอะไรที่อยากทำแล้วยังไม่ได้ทำ หรือทำไปแล้วอยากแก้ไข หรือมีการสูญเสียอะไรบางอย่างเมื่อเวลาผ่านไป จึงจะถึงคุณค่าของเวลา
ฉะนั้นวันนี้ KCT มีเทคนิคการบริหารเวลา ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาฝากกันคะ
1. จดบันทึกการใช้เวลาในแต่ละวัน
โดยการจดบันทึกเวลาและการทำกิจกรรมต่าง ๆ แล้วลองคำนวณดูว่าได้ใช้เวลาไปกี่ชั่วโมงกับสิ่งต่าง ๆ ที่ทำเป็นเวลาเท่าไหร่บ้างและควรจะ ต้องปรับปรุงเวลาในเรื่องใดให้มากขึ้นหรือน้อยลงอย่างไร
2. วางแผนงานล่วงหน้า
วางแผนการทำงานล่วงหน้าว่าในวันนั้นจะต้องทำอะไรบ้าง แล้วพรุ่งนี้จะต้องทำอะไรจัดลำดับความสำคัญของงาน เลือกทำงานที่สำคัญและเร่งด่วนก่อน ทำงานที่คิดว่ายากก่อนในช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ร่างกายยังสดชื่น และให้วางแผนหลายระดับ เช่น ระยะใน 1 วัน , 1 สัปดาห์ , ช่วง 1 เดือน , ไตรมาส รอบปี เพื่อให้เห็นแผนชีวิตในระยะสั้น , ระยะกลางและระยะยาวบรรลุเป้าหมายและเกิดความมุ่งมั่นยิ่งขึ้นที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ให้บรรลุผล
3. ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ให้ชัดเจน ว่าคุณจะทำอะไร เพื่ออะไร กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจดไว้กันลืมแล้วลงมือทำทันที
4.สร้าง To-Do-List
เรียงลำดับก่อนหลังของงานที่จะทำเอาไว้ เชื่อและบังคับตัวเองให้ทำตามนั้น เป็นการไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางเสียเวลา
5. มีความรับผิดชอบ
มีความตั้งใจ เชื่อมั่นที่จะทำตามสิ่งที่วางแผนไว้ ซึ่งถือเป็นการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
การ “บริหารเวลา” จะทำได้ดี ก็ต่อเมื่อเราเห็นค่าของเวลา ฝึกฝนมุ่งมั่นที่จะให้ได้ผลลัพธ์ จากการใช้เวลาให้งอกงามเติบโตยิ่งขึ้นไป
.
เรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร ทักษะการบริหารคนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันองค์กร (People management Skills for Highly competiveness Organization) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 > https://kctathailand.com/courses/หลักสูตร-ทักษะการบริหา-3/
Please follow and like us:
SHARE