“เจรจา” อย่างไร? ให้ปิดดีลใหญ่ และลูกค้าประทับใจ
.
คำถามสุดฮิตที่จะต้องเจอกับลูกค้า เมื่อเกิดการเจรจา จะเจรจาให้ได้งาน
การเจรจาหากยังขาดเทคนิคที่สำคัญความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ยาก
ฉะนั้นหากต้องการผลสำเร็จที่ยั่งยืน หรือทำให้คู่เจรจาได้ผลประโยชน์ของการเจรจาร่วมด้วยนั้น จำเป็นต้องมีทักษะที่ใช้สำหรับการเจรจาต่อรอง
– เทคนิคการจูงใจคู่เจรจา
– การฟังเสียงคู่เจรจา
– การใช้อวัจนภาษา
– เทคนิคการตอบ
– เทคนิคการถาม
.
KNOWLEDGE CASTLE TRAINING CO.,LTD.
ติดต่อ : 02-00302125, 085-939-1593
.
Please follow and like us:
SHARE